Sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg / Scroll down for Welsh

What is Placemaking?

Placemaking involves working collaboratively across sectors and disciplines to comprehensively consider the future development of distinctive and vibrant places.  This section of the website provides further information on the Placemaking Wales Charter, key placemaking resources including a Placemaking Guide, and relevant placemaking news and updates.

The following video provides an introduction to Placemaking:

Placemaking Guide 2020

Download the Placemaking Guide here.

Mae Creu Lleoedd yn golygu cydweithrediad rhwng sectorau a disgyblaethau gwahanol, er mwyn ystyried sut gellid datblygu lleoedd bywiog ac arbennig mewn modd cynhwysfawr. Mae’r adran hon o’r wefan yn darparu gwybodaeth bellach am Siarter Creu Lleoedd Cymru, adnoddau allweddol ar gyfer creu lleoedd gan gynnwys Canllaw Creu Lleoedd, a newyddion a diweddariadau am greu lleoedd.

Mae’r fideo ganlynol yn gyflwyniad i Greu Lleoedd: