Cyfarthfa Castle Resource Centre, Merthyr Tydfil (April 09)