Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni barhau i adolygu a chyhoeddi deunyddiau Iaith Gymraeg newydd ar gyfer ein gwefan:

dcfw

ADRODDIADAU ADOLYGU DYLUNIADAU

Ar ôl yr adolygiad, bydd Comisiwn Dylunio Cymru yn cyhoeddi adroddiad ysgrifenedig manwl o fewn 14 diwrnod gwaith, yn crynhoi barn ac argymhellion y Panel. Bydd cynlluniau sydd wedi cael eu hystyried yn gyfrinachol gan y Comisiwn cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno, yn dod yn gyhoeddus wedyn, yn dilyn cais cynllunio neu drwy ymgynghori / y cyfryngau. Yna, bydd yr adroddiad Adolygu Dyluniadau yn cael ei gyhoeddi, ar yr amod ei fod yn berthnasol i'r cynllun ar yr adeg y cafodd ei adolygu. Bydd yr adroddiad yn cael ei anfon at y prif gyswllt ac yn cael ei gopïo at bawb a fynychodd y cyfarfod, yn ogystal â'r Awdurdod Lleol. Rydym yn cynnig y cyfle i gael cyfarfod dilynol gydag aelodau o'r tîm cyflwyno, i gynorthwyo i ddehongli’r adroddiad a gweithredu ein hargymhellion. Bydd prosiectau nad ydynt yn y parth cyhoeddus [cyn-gynllunio] yn cael eu trin yn gyfrinachol. Ym mhob achos arall, bydd yr adroddiadau ar gael i'r cyhoedd.