GWASANAETH ADOLYGU DYLUNIADAU

Mae’r Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau yn caniatáu cynlluniau datblygu a chynigion ar draws Cymru i gael eu hystyried gan dîm amlddisgyblaethol, annibynnol, arbenigol Comisiwn Dylunio Cymru.

Nod y Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau yw cynorthwyo Awdurdodau Cynllunio Lleol, awdurdodau cyhoeddus, datblygwyr, dylunwyr ac eraill i gefnogi’r dyhead a’r uchelgais ar gyfer ansawdd dylunio da, cynaliadwy, cryfhau eu canllawiau dylunio eu hunain, ac adolygu eu hymagwedd at gaffael ac arferion datblygu. Mae’r gwasanaeth hefyd yn ceisio helpu i adnabod cyfleoedd cynnar ar gyfer ansawdd dylunio da mewn cynigion datblygu, ac yn helpu Awdurdodau Lleol i sicrhau gwerth cyhoeddus trwy ragoriaeth dylunio.

Mae’r gwasanaeth ar gael i ddatblygwyr, dylunwyr, awdurdodau cynllunio, rhanddeiliaid a chyrff cyhoeddus eraill, grwpiau cymunedol neu aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno cael barn arbenigol annibynnol, a manteisio ar arbenigedd y Comisiwn.

Mae sylwadau’r Comisiwn yn cynrychioli ystyriaethau perthnasol ym mhenderfyniadau’r awdurdod cynllunio lleol ar geisiadau cynllunio. Mae sylwadau’r Comisiwn yn cael eu cydnabod fel bod yn awdurdodol gan Arolygiaeth Gynllunio Cymru a Lloegr. Mae ymgynghori’n gynnar â’r Comisiwn yn cael ei argymell mewn polisi cynllunio cenedlaethol ac mewn canllawiau ymarfer cysylltiedig.

Download our guide to Consulting the Commission through the Design Review Service here.

Ymgynghori â’r Comisiwn drwy’r Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau

Download our one-page Design Review Essentials Guide

 

GWASANAETH ADOLYGU DYLUNIADAU

Download our guide to Consulting the Commission through the Design Review Service:

Consulting the Commission through the Design Review Service 2015

Mae’r Comisiwn yn hyrwyddo dylunio da ar gyfer yr amgylchedd adeiledig drwy nifer o wasanaethau sy’n rhoi cyngor a chefnogaeth, sy’n cynnwys:

  • Ymgynghoriad cynnar, cyn ymgeisio
  • Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau Cenedlaethol
  • Hyfforddiant, Seminarau a Digwyddiadau
  • Cyhoeddiadau a chanllawiau arfer da