CEFNOGAETH

Ydych chi'n gleient neu’n grŵp o gleientiaid sydd ynghlwm yn y gwaith o gynllunio prosiect newydd? Os felly, efallai y byddwn yn gallu eich helpu.

 

Mae llawer o gleientiaid, awdurdodau lleol, grwpiau cymunedol neu unigolion yn ymgynghori â ni ar brosiectau sydd eisoes ar y gweill.

Oeddech chi’n gwybod y gallwn helpu yn llawer mwy cynnar yn y broses?

Efallai eich bod yn meddwl am eich amcanion ac am frÎff prosiect sy’n eu hadlewyrchu; cyllideb i hysbysu cais am gyllid; cystadleuaeth ddylunio o ryw fath; sut i ddewis eich tîm, neu pa ddull caffael i’w ystyried.

Mae’r hadau llwyddiant hanfodol yn cael eu hau yn y camau hyn.

Efallai y bydd Comisiwn Dylunio Cymru yn gallu eich helpu chi yn y cam cynnar pwysig hwn, drwy gynnal nifer fechan o weithdai syml yn unig, i’ch helpu chi i ystyried eich dyheadau, amcanion a’r canlyniadau dymunol yn llawn.

Mae amser i feddwl yn glir ar y dechrau yn ychwanegu gwerth, ac yn gallu arbed amser a newidiadau costus yn ddiweddarach.

Ffoniwch neu e-bostiwch ni i ddweud wrthym ni am eich prosiect ac i gael gwybod os allwn ni helpu.